Nasza przewaga to połączenie technologii i doświadczenia w poprawie efektywności

Audyt

Dobry wybór i opis wymagań funkcjonalnych są krytyczne we wdrożeniu rozwiązania informatycznego. Pozwala to bowiem skoncentrować wdrożenie na uzyskaniu największych efektów biznesowych i finansowych w jak najkrótszym czasie.

Wybór i opis wymagań funkcjonalnych poprzedzamy audytem efektywności, który określa źródła poprawy efektywności, niezbędne zmiany procesowe i systemowe oraz oczekiwany poziom korzyści finansowych (PLN) w ich efekcie.

Nasze unikalne kompetencje