STABILIS®MES - cyfrowy Kaizen, czyli ciągła optymalizacja wymagających procesów produkcyjnych

Ciągła poprawa

STABILIS®MES jest platformą technologiczną służącą przekształcaniu fabryk w fabryki inteligentne. Dzięki unikalnej elastyczności oprogramowania proces ten odbywa się ewolucyjnie i bez potrzeby wprowadzania zmian w zastanej infrastrukturze (maszyny i IT).

STABILIS®MES umożliwia ciągłe wprowadzanie zmian i natychmiastowy pomiar ich efektów, a także na wykorzystanie istniejących rezerw produkcyjnych, skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, zmniejszenie zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowany personel przy zwiększonej efektywności produkcji.

Monitorowanie produkcji

Unikalna elastyczność STABILIS®MES pozwala na łatwą integrację w jeden ekosystem linii i gniazd produkcyjnych, urządzeń peryferyjnych oraz systemów informatycznych używanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych (m.in. ERP, WMS, APS, CMMS).

STABILIS®MES umożliwia zbieranie rzeczywistych danych (biznesowych i procesowych) z linii produkcyjnych, automatyzuje przepływ informacji pomiędzy urządzeniami a systemami IT i w ten sposób pozwala na monitorowanie procesów produkcji w czasie rzeczywistym.

Elastyczny i prosty w konfiguracji moduł raportowy pozwala na analizę zbieranych danych i dostarcza informacje, które umożliwiają aktywną optymalizację procesów biznesowych.

Optymalizacja produkcji

Rejestracja czasu pracy personelu i maszyn

Rejestracja informacji o jakości produkcji i ilości odpadów

Zdalne monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym

Analiza wpływu parametrów produkcji na jakość i wydajność

Traceability

Bezpieczeństwo przestrzegania standarów i norm

Wykrywanie i rejestracja przestojów, mikroprzestojów i awarii

Identyfikacja ukrytych trudności i wąskich gardeł

Korzyści biznesowe

Zmniejszenie ilości odpadów

Monitorowanie procesów produkcyjnych pozwala uzyskać rzeczywiste dane na temat efektywności produkcji. Na podstawie informacji pochodzących ze STABILIS®MES możliwe jest podjęcie działań zmierzających do poprawy procesów i zapewnienia wysokiej jakości produkcji a w konsekwencji zmniejszenia ilości odpadów.

Obniżenie kosztów osobowych produkcji

STABILIS®MES pozwala zlikwidować obieg papierowych dokumentów, standaryzować środowisko pracy operatorów oraz monitorować efektywność każdej osoby zaangażowanej w proces produkcji.

Wzrost wydajności

STABILIS®MES umożliwia zdalny monitoring i kontrolę w czasie rzeczywistym procesów produkcji, w tym wskaźnika OEE, przyjętych norm produkcyjnych oraz TKW (Technicznego kosztu wytworzenia). Dostęp do rzeczywistych danych pozwala zidentyfikować obszary, których optymalizacja ma bezpośredni wpływ na marżę.

Dedykowane interfejsy

Interfejsy STABILIS®MES są w pełni dostosowane do specyfiki hali produkcyjnej. Ich funkcjonalności są konfigurowane do indywidualnych wymagań i potrzeb.

Informacje prezentowane są w sposób intuicyjny i prosty w obsłudze. Skraca to czas szkolenia nowego użytkownika do 15 minut.

System automatycznie dostosowuje się do języka ojczystego logującego się użytkownika. Obsługiwane są także języki niełacińskie.

Analiza danych

Monitoring w czasie rzeczywistym.

Informacje zarządcze. System umożliwia prezentację informacji porównawczych, np. praca operatorów na linii lub pokazanie dowolnie zagregowanych informacji zarządczych, np. zmian składowych wskaźnika OEE.

Wsparcie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem mechanizmów AI, machine learning oraz data science.

Wdrożenie STABILIS®MES w 6 krokach: