STABILIS MES
Najlepsze rozwiązania IT
do optymalizacji produkcji

STABILIS MES

Korzyści

 • Zwiększenie OEE i OLE
 • Zmniejszenie kosztów produkcji
 • Poprawa wydajności
 • Redukcja pracochłonności
 • Zmniejszenie strat

Unikalne cechy

 • 100% dopasowania do potrzeb
 • Unikalna elastyczność
 • Intuicyjne narzędzie
 • Szybkie wdrożenie
 • Wysokie kompetencje w zakresie integracji linii produkcyjnych z systemami IT

STABILIS to:

Indywidualnie dopasowany system do optymalizacji produkcji, który pozwala uzyskać korzyści:

 • szybciej
 • w większej skali
 • na dłuższy okres

Możliwości poprawy

STABILIS MES umożliwia poprawę efektywności produkcji.

Zmniejszenie pracochłonności

Wzrost kosztów pracy, trudności z rekrutacją oraz duża rotacja personelu to narastające problemy sektora produkcji przemysłowej. STABILIS redukuje pracochłonność poprzez automatyzację obiegu informacji, zwiększa wydajność pracowników dzięki rejestracji wyników ich pracy, a szyty na miarę, intuicyjny interfejs przyspiesza i ułatwia realizację zadań.

Poprawa wydajności produkcji

Produktywność maszyn (OEE) ma kluczowe znaczenie dla zarządzania biznesem. STABILIS umożliwia zdalny monitoring i kontrolę w czasie rzeczywistym procesów produkcji a co za tym idzie – daje dostęp do obiektywnych danych, które pozwalają w sposób optymalny zarządzać produkcją.

Zmniejszenie ilości strat

Rosnące koszty energii i materiałów to duże wyzwanie dla przedsiębiorców. W zależności od branży odpady mogą stanowić znaczącą część kosztów. Analiza danych realizowana w systemie STABILIS umożliwia znaczące ograniczenie zużycia materiałów oraz zmniejszenie ilości odpadów.

Cyfrowy Lean

 • Identyfikacja wąskich gardeł.
 • Just In Time dla całego łańcucha wartości.
 • Optymalizacja operacji w czasie rzeczywistym.
 • Zmiana działania z push na pull.
 • Precyzyjna informacja na czas – koszty, przestoje, czas operacji (TPM).
 • Szybka reakcja na zmiany i pomiar efektów (wsparcie Kaizen).