Systemy STABILIS® - kompleksowe rozwiązania do zarządzania produkcją w czasie rzeczywistym, które można szybko wdrażać i łatwo rozwijać

Specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów w fabrykach

Codzienność pracy fabryki to plan, pracownicy, zamówienia, surowce i ciągłe ZMIANY. Wiele działań planuje się z dnia na dzień, by poprawić wydajność i sprawniej reagować na zmiany. Często brakuje czasu na spokojną analizę, ale też danych, które pozwoliłyby działać długoterminowo.

W nowoczesnej fabryce podstawą zarządzania produkcją są dane a korelacje pomiędzy nimi wpływają na sprawność biznesu i jego bezpieczeństwo. Tworzymy systemy STABILIS®, by dawać dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu umożliwiamy pełne wykorzystanie potencjału fabryki.

Potrzeba zwiększenia mocy produkcyjnych, trudności w zarządzaniu personelem, zbyt wolny przepływ informacji pomiędzy działami, błędy produkcyjne, odpady i straty czy brak możliwości śledzenia produkcji w toku i danych do monitorowania kosztów wytworzenia, to tylko przykłady problemów, które pomagamy rozwiązać.

Szybkie wdrożenie dopasowanego systemu

Uważamy, że system ma być dla klienta a nie klient dla systemu. Dlatego zamiast tworzyć kolejne modułowe, predefiniowane oprogramowanie stworzyliśmy platformę low code STABILIS®, która pozwala nam szybko konfigurować rozwiązania w pełni dopasowane do potrzeb naszych klientów.

Low-code to metody projektowania aplikacji za pomocą intuicyjnych narzędzi do przeciągania i upuszczania, które zmniejszają czasochłonność prac programistycznych i je ułatwiają.

Przewagi, jakie daje nasze podejście to szybkie wdrożenie, czyli:

  • szybki dostęp do korzyści,
  • dopasowane do potrzeb rozwiązanie,
  • system, który łatwo podąża za zmianą.

Każda fabryka jest inna

Nawet fabryki produkujące ten sam asortyment różnią się od siebie. Mogą używać linii od różnych producentów, innych systemów IT czy w odmienny sposób zarządzać swoimi procesami. W raportowaniu produkcji dla jednych kluczowa będzie szczegółowa analiza efektywności operatorów. Dla innych - możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym produkcji w toku czy kosztów wytworzenia. Co więcej, wymagania zmieniają się w miarę rozwoju przedsiębiorstwa.

Dzięki technologii STABILIS® stworzenie systemu dopasowanego do potrzeb czy dodanie nowej funkcjonalności do działającej aplikacji nie jest problem - ani czasowym, ani kosztowym.

Choć fabryki różnią się między sobą, to wszystkie dążą do sukcesu biznesowego. Pomagamy go osiągać, tworząc dla naszych klientów narzędzia IT, które zapewniają dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Jest on niezbędny dla efektywnego zarządzania pojawiającymi się wyzwaniami oraz kluczowy dla bezpieczeństwa biznesu.