STABILIS®MES
Dajemy to, co inne duże systemy MES – tylko więcej i w sposób bardziej dostosowany do indywidualnej specyfiki produkcji.

Inteligentna optymalizacja produkcji

  • Lean manufacturing to nie tylko hasło, ale możliwość ciągłej optymalizacji produkcji, dzięki elastycznemu, łatwemu w dostosowaniu do potrzeb systemowi informatycznemu.
  • Zwiększanie OEE i OLE dzięki inteligentnej aplikacji MES, to większa marża, ale co ważne, także oszczędności ekologiczne i przyjazne środowisko pracy dla załogi.
  • Sztuczna inteligencja i rzeczywiste dane z automatyki przemysłowej, to łatwiejsze zarządzanie produkcją i więcej usatysfakcjonowanych klientów.

Każda fabryka jest inna

Uważamy, że system ma być dla klienta, a nie klient dla systemu. Dlatego, zamiast tworzyć kolejny modułowy predefiniowany system stworzyliśmy rozwiązanie, w którym kod zastąpiliśmy grafami zbliżonymi do notacji BPMN 2.0 (platforma INDIGO). Poszczególne elementy grafu obrazują funkcje procesu produkcyjnego a system sam dostosowuje się do opisu. Dzięki temu wdrożenie jest szybkie, a gdy pojawia się konieczność zmiany system łatwo za nią podąża.

W naszej technologii połączyliśmy zalety konfigurowalnego systemu z walorami, jakie dają aplikacje tworzone od podstaw dla klienta.

Każda fabryka ma unikalne potrzeby

Każdy nasz klient ma indywidualne potrzeby, których nie obsługują standardowe systemy ERP czy MES. Dzięki naszej technologii stworzenie nowej funkcjonalności nie jest problem - ani czasowym, ani kosztowym.

Każdy ma inne potrzeby w zakresie monitorowania i raportowania produkcji. Ktoś będzie potrzebował szczegółowej analizy efektywności operatów pracujących na linii, natomiast innej osoby wystarczy, że w każdej chwili na swoim smartfonie będzie mogła monitorować w czasie rzeczywistym procesy produkcji czy wartość wskaźnika OEE. Możemy takie raporty przygotować lub nauczyć, jak robi się to samemu.