Dołącz do grona fabryk korzystających z naszych rozwiązań dla przemysłu 4.0

Wdrożenie Stabilis Smart Factory w grupie Pruszyński


O kliencie

Grupa Pruszyński jest jednym z największych producentem blaszanych pokryć dachowych w Europie.

W swojej ofercie ma także produkty konstrukcyjne, elewacyjne oraz wykończeniowe.


Wyzwania

Integracja maszyn od różnych producentów, wykorzystujących różnorodne sterowniki.

Dodanie nowych funkcjonalności na stanowisku produkcyjnym.

Integracja urządzeń peryferyjnych pochodzących od różnych producentów (drukarki, czytniki kodów, karty RFID) ze stanowiskami produkcyjnymi oraz systemem ERP


Cele

I etap

 • Automatyzacja wprowadzania danych do maszyn produkcyjnych.
 • Utworzenie kanału komunikacyjnego pomiędzy stanowiskami produkcyjnymi a systemem ERP.
 • Umożliwienie zarządzania produkcją i jej rozliczania z poziomu systemu Stabilis.
 • Eliminacja potrzeby ręcznego wprowadzania zleceń produkcyjnych do maszyn.
 • Eliminacja obiegu dokumentów papierowych.

II etap

 • Przygotowanie do zarządzania gospodarką magazynową w trybie JIT.
 • Stworzenie centrum monitoringu produkcji (ściana wizyjna, dostęp w czasie rzeczywistym do informacji ze stanowisk produkcyjnych).

Efekty wdrożenia

Implementacja Stabilis Smart Factory przyniosła następujące korzyści:

 • dodanie nowych funkcjonalności związanych z utrzymaniem ruchu i komunikacją operatorów maszyn z kierownikiem produkcji,
 • skrócenie procesu produkcji o czas niezbędny do ręcznego zarejestrowania rozliczenia,
 • zwiększenie kontroli nad przepływem surowca między magazynem a działem produkcji,
 • wyeliminowanie opóźnienia w dostępie do informacji o stopniu realizacji produkcji,
 • zmniejszenie ilości błędów związanych z wprowadzaniem danych,
 • uodpornienie produkcji na zaniki prądu i utratę połączenia z systemem ERP (wsparcie offline, automatyczne wznowienie pracy maszyny po restarcie systemu),
 • ujednolicenie interfejsu na wszystkich maszynach produkcyjnych,
 • ewidencja zużytego materiału oraz czasu pracy,
 • zmniejszenie zużycia materiałów eksploatacyjnych (papier, etykiety).